INFORMATIE

Over vloerverwarming

Vloerverwarming is door de warmtestraling de meest economische en behaaglijkste vorm van verwarming.

Bij vloerverwarming met warmwater, wordt de warmte van het water in de verwarmingsbuizen wordt door middel van warmtegeleiding overgedragen aan de vloer. De warmtegeleiding gaat naar alle kanten, zowel naar boven als naar beneden. De warmtegeleiding naar plaatsen waar dat niet is gewenst, is alleen te voorkomen door op die plaatsen voldoende isolatiemateriaal te gebruiken.

Als de vloer een hogere temperatuur heeft dan de kamertemperatuur, is er warmtestraling en een beperkte overdracht van warmte aan de lucht.

Comfort

In vergelijking met gewone warmwater-verwarmingssystemen geeft de vloerverwarming een gelijkmatige, behaaglijke warmte over het gehele vloeroppervlak. Een groter en meer verspreid verwarmend oppervlak bij een lagere warmte-afgiftetemperatuur schept een behaaglijkheidsgevoel. De kamertemperatuur wordt subjectief als hoger ervaren.

De door vloerverwarming afgegeven warmte is voor ca. 60% stralingswarmte. Het aandeel stralingswarmte bij paneelradiatoren is ca. 40%, de overige warmte is opstijgende warme lucht convectie-warmte genoemd. Het temperatuur verschil tussen vloer en plafond bedraagt, gemeten op ca. 20cm boven de vloer en ca. 20cm onder het plafond, bij vloerverwarming slechts 1 à 2 ºC. Bij verwarming door middel van radiatoren en convectoren zijn verschillen van 4 à 7 ºC mogelijk.

De temperatuursverdeling in een ruimte met vloerverwarming benadert heel sterk de ideale temperatuursverdeling. De temperatuursverdeling bij toepassing van een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie blijkt daarentegen minder ideaal te zijn.

Vloerverwarming benadert het ideale verwarmingssysteem, echter ter plaatse van koudevlakken (glas, gevels, vides en dergelijke) is de situatie minder ideaal. Op plaatsen waar meer kou wordt verwacht en sprake kan zijn van een stroming van koude lucht, dient extra vermogen te worden aangebracht. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van zogenaamde randzones in de vloer of de plaatsing van een of meer extra radiatoren/convectoren. In een randzone wordt in de vloer een zone gecreëerd waar de oppervlakte temperatuur een hogere waarde heeft. Deze waarde mag echter niet meer bedragen dan 35 ºC. De breedte van een randzone mag nooit groter zijn dan 1 meter. Extra vermogen bijplaatsen kan ook middels wandverwarming.

Zuinig met energie

Vloerverwarming is zuinig met energie. Door de stralingswarmte en de gelijkmatige temperatuurverdeling kan in woonvertrekken de temperatuur 1 à 2 ºC lager zijn dan bij andere verwarmingssystemen, wat een energiebesparing tussen de 6 en 12% tot gevolg kan hebben. Bij verwarming d.m.v. radiatoren staat de thermostaat al gauw op +/- 21 ºC.

Bij vloerverwarming daarentegen is 19 à 20 ºC voor de meeste mensen al comfortabel. Bovendien wordt door de gelijkmatige temperatuur luchtcirculatie voorkomen. Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en ook de energie kostende warmtedeken tegen het plafond ontbreekt.

De vloerverwarming werkt met lage systeemtemperaturen, waardoor leidingverliezen tot een minimum worden beperkt. Bovendien wordt door de lagere temperatuur het ketelrendement vergroot, dit is een besparing op de energiekosten.

Gezondheid

Door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof nagenoeg tot het verleden. Verder is door de lagere ruimtetemperatuur de relatieve luchtvochtigheid zo'n 12% hoger dan bij een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie. Carapatiënten en mensen die allergisch zijn voor stof, ervaren deze factoren als zeer positief.

Isolatie

We zijn ons allemaal bewust van de hedendaagse milieuproblemen. Met een goede isolatie van de vloerverwarming kunt u zelf ook een steentje bijdragen. Verschillende soorten isolatiemateriaal zijn mogelijk, en hierbij letten we met name op brandveiligheid en verbruik. Bij abnvloerverwarming geven we u graag vakkundig advies over de aanleg van vloerverwarming en de beste vorm van isolatie hierbij.